• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    9 °C
  • Utorak, 16.10.2018 - 01:55
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Konkretnim aktivnostima položaj mladih učiniti kvalitetnijim

Zasjedale skupštinske komisije

Komisija za ustavna, zakonodavno-pravna i pitanja evropskih integracija Skupštine USK, razmatrala je danas prečišćeni tekst zakona o visokom obrazovanju i zakona o Univerzitetu.

Predsjednik Komisije Albin Muslić, kaže da će resorno ministarstvo uskoro imati nove prijedloge oba ova zakona, kako bi se oni uskladili sa evropskim principima, ali i sa potrebama samog Univerziteta u Bihaću i procesa studiranja. Muslić dodaje da se ne može znati kada će to biti, ali da Komisija podržava donošenje zakonskih propisa koji rješavaju konkretna pitanja.

Skupštinska Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade, danas je potpisala Memorandum o saradnji sa Mrežom vijeća učenika USK, u cilju poboljšanja položaja srednjoškolaca, učešća srednjoškolaca u razvoju omladinskih politika i razmjeni informacija.

Nijaz Jušić, član Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade, kaže da je Memorandum rezultat dugotrajnog rada i da će rezultirati konkretnim aktivnostima, koje će položaj mladih učiniti kvalitentijim.

  • Radio Bihać
  • 27.10.2017 - 14:54
  • 211

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI