• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    11 °C
  • Četvrtak, 18.10.2018 - 20:02
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Modeli financiranja projekata energetske efikasnosti u zgradama u javnom vlasništvu

U Bihaću organizirano poslovno druženje

"Modeli financiranja projekata energetske efikasnosti u zgradama u javnom vlasništvu", bio je naziv poslovnog druženja koje je jučer u Bihaću organizovala JU "Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona", u okviru EU projekta „Novi modeli“.

Kako je pojasnila projekt menadžerica Lorena Felić, cilj ovog projekta, koji Razvojna agencija realizuje od novembra prošle godine, je povećati povjerenje vlasnika javnih zgrada i investitora, kako bi se prevazišla barijera u financiranju mjera energetske efikasnosti na lokalnom i regionalnom nivou.

Razvojna agencija USK intenzivno sarađuje sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću i Privrednom komorom USK. Profesorica Dijana Vuković govorila je o javno-privatnom partnerstvu, mogućnostima i izazovima. Donesena je zakonska regulativa na entitetskom nivou, tako da u BiH postoji 12 zakona o javno-privatnom partnerstvu. Vuković smatra da je prednost javno-privatnog partnerstva u tome što poreski obveznik na kraju dobija učinkovitiju uslugu.

Nihad Šušnjar, generalni sekretar PK USK, je govorio o perspektivama korištenja novih izvora energije, tačnije drvne sječke kao energenta za zagrijavanje prostora, odnosno o šansama da se naša drvna industrija bavi preradom drveta u ovom smislu.

O primjerima dobre prakse projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti energetske efikasnosti u Livnu i Olovu, govorio je Vanja Ćurin, iz sarajevskog preduzeća DVOKUT.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK je vodeće u FBIH kada su u pitanju aktivnosti oko energetske efikasnosti. Realizacija prvih projekata krenula je još 2013. godine, zato ne čudi da su važan partner Razvojnoj agenciji u  trenutnoj aktivnosti.

Mersija Talić iz Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, kaže da se prvo krenulo sa izradom Studije o energetskoj efikasnosti, nakon čega je izrađen Plan energetske efikasnosti za period 2015-17. godina, a sve je rađeno u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Za utopljavanje zgrada 2015. godine, 50% potrebnih sredstava je došlo iz budžeta USK, 25% sredstava iz UNDP-a i 25% iz općinskih buždeta. Već naredne godine, svi akteri ovih aktivnosti su finansijski podjednako učestvovali u utopljavanju, kako je rekla Talić, velikog broja objekata. Planom za period 2015-17. godina predviđeno je utopljavanje ukupno 219 objekata.

U martu mjesecu ove godine, usvojen je Zakon o energetskoj efikasnosti u FBiH i Kanton je sad u obavezi donošenja novog plana energetske efikasnosti za period 2018-21. godina.

  • Radio Bihać
  • 03.11.2017 - 09:02
  • 208

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI