• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    7 °C
  • Ponedjeljak, 24.09.2018 - 15:31
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma

Glavna tema multisektoralnih radionica koje organizuje Misija OSCE-a u BiH

Rad s mladim osobama i marginaliziranim grupama mora biti fokus institucija vlasti, nevladinih organizacija, medija i vjerskih zajednica u koordiniranom pristupu kako bi se borilo protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma, zaključeno je na radionici u Bihaću.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini okupila je na dvodnevnoj radionici u Bihaću predstavnike lokalnih općina i gradova, organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija, centara za socijalni rad, domova zdravlja, policije, vjerskih zajednica i kazneno-popravnih institucija kako bi se razgovaralo o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma.

Psihologinja Dalila Bašić je kazala da su siromaštvo, nezaposlenost te besperspektivnost za mlade samo neki od faktora koji doprinose radikalizaciji u bh. društvu.

“Jako je bitno preventivno djelovati na mlade kako bi oni stvorili pozitivan pogled na svijet i koji će omogućiti njihov rast u nekom, prije svega, dobrotvornom smislu. Osnova radikalizacije je da vodi ka nasilju prema pojedincima ili pripadnicima određenih grupa, što svakako želimo da spriječimo”, rekla je Bašić.

Prema teologu Muhamedu Jusiću, u BiH je najprisutniji nasilni ekstremizam i radikalizam koji se temelji na nacionalističkim ideologijama, ali sve češće su zloupotrebe vjere.

“U posljednje vrijeme imamo ljude koji zloupotrebljavaju vjeru kako bi time opravdali nasilne ili ekstremne ideologije. Zato je jako bitno da su se okupili svi akteri društva da razgovaramo o ovoj temi i načinima kako pomoći i onim ljudima koji su se na neki način ‘očešali’ o te ideologije, da ih izvučemo iz njih”, kazao je Jusić.

Na radionici je zaključeno da pitanje nasilnog ekstremizma nije samo sigurnosni problem, već pitanje za cjelokupno društvo. Značajnu ulogu pored medija u procesu educiranja javnosti imaju organizacije civilnog društva, koje se najčešće na terenu susreću s građanima što su podložni radikalizaciji.

“Siromaštvo dovodi do narušenih porodičnih veza i udaljavanja među ljudima, a onda i podložnosti radikalizmu. Organizacije civilnog društva, kao značajna karika, svakako kroz svoje programe i projekte mogu biti aktivni sudionici i pomoći u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma”, istakla je Aida Behrem iz organizacije “Žene sa Une”.

Na radionici je zaključeno da je BiH ostvarila značajan napredak u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma u zadnjih nekoliko godina.

“Negativni trendovi rapidno padaju i to je dokaz da se nešto kvalitetno radi u ovom polju i da treba nastaviti”, naglasio je Vedran Pribilović iz press službe OSCE-a u BiH.

U narednom periodu slične radionice će biti organizirane u gradovima širom BiH.

  • Radio Bihać
  • 31.10.2017 - 14:54
  • 285

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI