• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    9 °C
  • Utorak, 16.10.2018 - 02:08
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu u iznosu od 25.918.417 KM

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Bihaća, vijećnici su većinom glasova usvojili Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu. Usvojenim Nacrtom, gradski budžet u slijedećoj godini iznosiće  25.918.417 KM, što je manje u odnosu na zadnje usvojene Izmjene i dopune Budžeta za 2017. godinu za 8,96 posto ili 2.466.048 KM.

“Kada su u pitanju tekući rashodi koji su planirani Nacrtom, isti su u odnosu na Rebalans 2017. godine planirani manje za 2,29 posto. Tu izdvajam bruto plate, naknade troškova zaposlenih kao i doprinose poslodavca i ostale doprinose koji su u odnosu na rebalans tekuće godine manji za 358.761 KM. Razlog tome jeste umanjenje na osnovu bijelog kruha bivšeg gradonačelnika, odlazak određenog broja zaposlenih u penziju, te obračun plate na osnovici od 295  KM na osnovu potpisanog sporazuma Sindikata sa gradonačelnikom”, kazala je Jasmina Ćoralić iz Službe za budžet i trezor.

Ona je obrazlažući Nacrt budžeta prezentirala sve aspekte prihodovne I rashodovne strane, izdvojivši između ostalog finansiranje programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanje vodnih objekata koji je sa 190.000 KM uvećan na 450.000 KM zbog  zahtjeva građana za čišćenje i održavanje otvorenih kanala na području grada Bihaća.

“Razlog zbog kojeg smo stvorili mogućnost da u 2018.godini planiramo manji iznos Nacrta za 4.170.316 KM  u odnosu na 2017. godinu ogleda se  u činjenici da smo do danas uspjeli izvršiti povrat namjenskih sredstava u iznosu 1.700.000 KM, te što u predloženom Nacrtu za 2018.godinu nismo planirali transfere od viših nivoa vlasti Federacije i Kantona. Naime,  u tekućoj fiskalnoj godini nismo dobili ništa sa viših nivoa, te stoga  za 2018.godinu nismo planirani ništa “, kazala je Ćoralić. 

Nakon što je većinom glasova usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu, vijećnici su također većinom glasova podržali Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća. Kako je istaknuto, usvojenom odlukom maksimalni iznos zaduženja ni u kom vremenskom periodu tokom fiskalne godine neće preći 5 posto prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

 

  • Radio Bihać
  • 30.11.2017 - 10:04
  • 280

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI