• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    9 °C
  • Utorak, 16.10.2018 - 01:49
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Vlada USK donijela Odluku o isplati regresa

Utvrđena akontativna visina regresa od 415 KM

Vlada USK je na prijedlog kantonalnog ministra pravosuđa i uprave Nikole Findrika, danas usvojila Uredbu o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu, te Uredbu o osnivanju disciplinske komisije. Ova komisija će provoditi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, za teže povrede službene dužnosti.

Vlada Kantona donijela je danas i Odluku o isplati regresa za sve one koji su zaposleni u kantonalnim organima uprave, ustanovama i preduzećima. Utvrđena je akontativna visina regresa u iznosu od 415 KM, osim za sudije, tužioce i stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju, a za koje je iznos regresa određen u skladu sa Zakonom o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i iznosi 1.247 KM za sudije i tužioce, a za stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju 624 KM.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlada USK, na današnjoj sjednici, je razmatrala i usvojila Prijedlog plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona za period 2017- 2022. godina. Danas je razmatran i Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. Radi kvalitetnijeg rada Zavoda insistiraće se na primjeni strategije razvoja zdravstva kao i planova zdravstvene zaštite, sa krajnjim ciljem otklanjanja slabosti zdravstvenog sistema.

- Bilo bi neophodno utvrditi mrežu zdravstvenih kapaciteta u cilju racionalnijeg korištenja raspoloživih zdravstvenih resursa i na taj način razvoj kapaciteta usmjeriti i prilagoditi stvarnim potrebama za zdravstvenom zaštitom, zatim napraviti plan potrebnih zdravstvenih radnika koji bi bio usklađen sa standardima potrebnih kadrova u zdravstvenoj zaštiti posebno specijalista i subspecijalista, a veoma bitan segment, radi kontrole izvršenih zdravstvenih usluga i općenito provođenja zdravstvene zaštite na području USK je uspostavljanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora - naveo je direktor ZZO USK Almin Handanagić.

Na 129. sjednici Vlade USK razmatran je i periodični izvještaj Komisije za koncesije sa posebnim akcentom na plaćanje obaveza po ugovorima. Od koncesija je Kanton, u trećem kvartalu 2017.godine, prihodovao 164.715 KM, a očekuje se da će se potpisivanjem novih ugovora povećati i prihodi po osnovu koncesionih naknada.

  • Radio Bihać
  • 17.11.2017 - 15:16
  • 3428

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI