• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    -2 °C
  • Petak, 14.12.2018 - 02:43
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Zakazana 13. sjednica GV Bihać

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u ponedjeljak 11. septembra 2017. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati 13. sjednicu GV Bihać. Dnevnim redom gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava za rad i funkcionisanje mjesnih zajednica.

2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelantosti

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Veterinarska stanica“ doo Bihać.  

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu objekata  u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Bihaća.

5. Prijedlog Rješenja o odbijanju žalbe Gradske izborne komisije Bihać

6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste promjenljivih članova Komisije za koncesije USK-a za područje grada Bihaća

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada  Bihaća  za period   01.01.-30.06.2017. godine

    Informacija o trošenju  sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01.-30.06.2017.godine

8. Izvještaj o radu  Mjesnih zajednica. za  2016. godinu

9. Izvještaj o radu i poslovanju za 2016.godinu JU „Kulturni centar“ Bihać

    Program rada i Finansijski plan za 2017.godinu JU „Kulturni centar“ Bihać  

10. Program rada i finansijski plan za 2017.godinu JU „Gradska galerija“ Bihać

11. Program rada i Finansijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Bihać za 2017.godinu

12. Program rada i finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2017.godinu

  • Radio Bihać
  • 06.09.2017 - 11:38
  • 284

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI