• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    19 °C
  • Petak, 24.05.2019 - 15:38
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ
DAN OTVORENIH VRATA -

DAN OTVORENIH VRATA

Zadnji petak u mjesecu

U okviru programa Radio Bihaća do jula  2017.  godine realizovana  je  emisija pod nazivom „Pitajte gradonačelnika“. Ovaj projekat rađen  je  u saradnji sa gradskom upravom , jednom mjesečno iz sale Muzeja  AVNOJ-a u Bihaću. Kako je cilj da građani dobiju što više informacija, kako iz domena rada gradonačelnika, tako i  gradskih  službi , te javnih ustanova i preduzeća , odlučeno je da  se  emisija nazove „Dan otvorenih vrata“ i da se realizuje svakog  zadnjeg  petka  u mjesecu, u terminu od 10 do 12 sati. Emisija se  emituje uživo  na talasima Radio Bihaća iz  Salona za vjenčanje Grada Bihaća. Na pitanja  građana , pored gradonačelnika, odgovaraju šefovi  službi  , te direktori javnih  gradskih ustanova i preduzeća. Svoja pitanja građani mogu postavljati i na  e-mail: pitanja@radiobihac.com ( tokom cijelog mijeseca i u toku trajanja emisije/prijenosa emisija ) te na Radio Bihać fejsbuk stranicu ( tokom cijelog mijeseca i u toku trajanja emisije/prijenosa emisija ). Pitanja će biti proslijeđena u zivo u toku emisije.

EMISIJE

  • 24.11.2017. DAN OTVORENIH VRATA
  • 27.10.2017. DAN OTVORENIH VRATA