• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    12 °C
  • Četvrtak, 23.05.2019 - 19:02
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

IZBORNI PROGRAM - OPĆI IZBORI 2018.

U skladu sa obavezama javnih emitera prema političkim subjektima tokom izborne kampanje i sa ciljem da slušateljima našeg programa omogućimo pristup relevantnim informacijama o kandidatima i političkim programima za koje će moći glasati na predstojećim općim izborima u BiH, Radio-Bihać organizira Izborni program

Žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata u neposrednom obraćanju biračima tokom izborne kampanje održano je 22. augusta u prostorijama JP RTV Bihać (Krupska ulica bb). O pravu da prisustvuju ovom javnom žrijebanju, politički subjekti su obaviješteni putem pošte na adrese koje su registrirane u evidenciji Centralne izborne komisije BiH, putem fb. profila, web portala i putem obavijesti koja je emitirana u programu Radio-Bihaća. Politički subjekti su upoznati i sa mogućnošću plaćenog političkog oglašavanja.

Redoslijed političkih subjekata utvrđen javnim žrijebanjem, biće korišten u organizaciji svih sadržaja Izbornog programa.

Izborni program sa rasporedom učešća političkih subjekata u radijskim debatama, možete skinuti na ovom linku: Izborni program Radio-Bihaća (open&download).

  • Radio Bihać
  • 2018-08-30
  • 261