• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    33 °C
  • Ponedjeljak, 04.07.2022 - 14:22

Bihać: Održan sastanak predstavnika Vlade USK i Agencije za državnu službu

Bio je ovo radni sastanak  koji je organizovala Sanja Mujakić , ministrica pravosuđa i uprave u Vladi USK sa delegacijom  Agencije za državnu službu Federacije BiH,  sa direktorom Refikom Begićem na čelu. Sastanku je prisustvovao i premijer USK Mustafa Ružnić.

Razgovaralo se o unapređenju sistema državne službe,  analizirani su primjeri prakse u ovoj oblasti i razmijenjene informacije koje se odnose na postojeći zakonodavni okvir službeničkog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i primjenu dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH" koji okvirno postavlja ciljeve razvoja državne službe u narednom periodu.   Istaknuta je potreba  ujednačavanja praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa, te uloga  kantona u procesu harmonizacije propisa i ujednačavanju praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe.

Premijer  Mustafa Ružnić i ministrica pravosuđa i uprave  Sanja Mujakić  naglasili  su da Vlada  USK zagovara principe efikasnosti državne uprave koja mora biti podignuta na najviši nivo, te tako Agencija može računati na potpunu  podršku i saradnju USK u aktivnostima na izradi kvalitetnijih rješenja koja će unaprijediti sistem državne službe kao i u izvršavanju dijela preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija.

  • Vlada USK
  • 17.06.2022 - 12:50

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE VIJESTI

OBAVIJESTI

VIDEO