• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    12 °C
  • Četvrtak, 23.05.2019 - 19:01
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Broj umrlih osoba za 1.865 veći od broja živorođenih

Alarmantni podaci Federalnog zavoda za statistiku

Federacija BiH u 2017. godini bilježi negativan prirodni prirast, ...

Po podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2017. u Federaciji BiH evidentirana su 19.824 živorođena djeteta, 21.689 stanovnika je umrlo, te je zabilježen negativan prirodni priraštaj od 1.865.

Vitalni indeks iznosio je 91,4.

U protekloj godini u FBiH sklopljena su 12.994 braka, dok je broj razvoda iznosio 1.725.

Negativan prirodni priraštaj je veći nego u 2016. kada je iznosio 1.450.

U FBiH tada je evidentirano 19.655 živorođene djece, umrlo je 21.105 stanovnika, a vitalni indeks je iznosio 93,1.

U 2016. sklopljeno je 12.790 brakova, a broj razvoda je iznosio 1.445.

  • federalna.ba / Radio Bihać
  • 02.06.2018 - 12:53
  • 392

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI