• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    -0 °C
  • Srijeda, 14.04.2021 - 06:33
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Donesena Odluka o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa

Štab CZ Grada Bihaća održao 51. sjednicu

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća održao je 51. sjednicu na kojoj su prisutni članovi jednoglasno donijeli Odluku o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Grada Bihaća sa sa danom 05.06.2020. godine u 12:00 sati. Time se stavlja van snage Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području grada Bihaća od 18.03.2020. godine.

Usvojenom odlukom Štab civilne zaštite Grada Bihaća zadužuje se da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području grada, utvrđuje mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa (COVID-19), te obavezno provodi mjere i aktivnosti utvrđene od strane Federalnog i Kantonalnog Štaba civilne zaštite te Kriznih štabova Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva.

“Hvala svima koji su dali doprinos u borbi sa pandemijom koronavirusa, a posebna zahvala ide za preko 200 članova Štabova civilne zaštite po našim mjesnim zajednicama koji su odradili i najveći dio posla u ova protekla dva mjeseca” -istakao je gradonačelnik Fazlić.

Na današnjoj sjednici Štaba raspravljano je i izvještaju radne grupe za procjenu stanja i izradu plana nabavke zaštitnih sredstava za slučaj pojave drugog vala epidemije koronavirusa COVID-19. Dogovorene su mjere i postupci koji će se u narednim mjesecima provesti, a odnose se na nabavku sredstava za sapiranje i dezinfekciju ulica i javnih površina, nabavku dezinfekcijskih sredstva  za rad dezinfekcionih tunela, te nabavku višekratnih zaštitnih odijela, jedokratnih zaštitnih maski i zaštitnih rukavica.

  • Radio Bihać
  • 08.06.2020 - 10:40
  • 334

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI