• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Petak, 24.03.2023 - 07:50

Gradonačelnik Sedić i dalje u radnim posjetama gradskim preduzećima i ustanovama

Posjetom JU „Centar za socijalni rad“ Bihać gradonačelnik Elvedin Sedić nastavio je niz inicijalnih posjeta javnim preduzećima i ustanovama kojima je osnivač Grad Bihać.

Predstavnici Centra upoznali su gradonačelnika sa osnovnim djelatnostima ove ustanove, kadrovskom strukturom i poteškoćama kojima se susreću u svakodnevnom radu sa korisnicima koji pripadaju najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Pored toga, direktor ustanove je upoznao gradonačelnika sa projektnim aktivnostima koje su se provodile u prethodnom periodu u saradnji sa UN-ovim i drugim međunarodnim organizacijama, te ambasadama SAD, Češke i Slovačke, gdje je kroz rekonstrukciju zgrade, zapošljavanje pripravnika i radnika na određeno vrijeme, te kroz opremu u tu ustanovu u proteklih par godina investirano blizu 900.000 KM. Saradnja na određenim uspješno implementiranim projektima se nastavlja i u narednom periodu.

Istaknuta je i potreba za proširenje djelatnosti Centra u cilju što kvalitetnije brige za građane različitih ranjivih kategorija.  U tekućoj godini očekuje se porast stručnih poslova donošenjem Zakona o roditeljima njegovateljima sa čijom primjenom se počelo prošle godine, te porast administrativno – tehničkih, finansijskih i drugih poslova. U 2023. godini se također očekuje i porast poslova uzrokovan primjenom Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom koji je počeo s primjenom krajem prošle godine, zbog čega je potrebno materijalno-tehnički i kadrovski dodatno ojačati ovu ustanovu.

Gradonačelnik Elvedin Sedić u okviru inicijalnih posjeta javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Bihać, posjetio je i JP Veterinarska stanica d.o.o. Bihać.

Osnovna djelatnost JP Veterinarska stanica Bihać je veterinarska djelatnost iz oblasti veterinarske medicine u okviru koje prioritetno obavlja zadatke provedbe preventivno-dijagnostičkih procedura kod domaćih životina na području grada, poslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravstva, poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te poslove koji se tiču humanog zbrinjavanja napuštenih pasa.Ovo preduzeće sa trinaestak zaposlenika organizovanih u četiri službe samostalno posluje i finansira se isključivo iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu.

Kako je istaknuo direktor Veterinarske stanice, u proteklom periodu najveće poteškoće u poslovanju predstavljala je odluka Ministarstva poljoprivrede USK o podjeli terena kojom je smanjeno područje djelovanja te stanice, zbog čega su ranije upravnim sporom pokrenuli proceduru poništenja iste te se nadaju da ove godine neće imati takav slučaj.

Također, svi kapaciteti tog preduzeća svakodnevno su u funkciji zbrinjavanja napuštenih pasa, njihove trijaže i registracije, te izvoza putem TRACES sistema, kroz koji se godišnje izveze nekoliko stotina pasa. Međutim, zbog raširenog problema neodgovornog vlasništva, čestog napuštanja pasa, pa čak i ilegalnog doturanja i iz drugih općina, taj problem konstatno je prisutan.

Tom prilikom gradonačenik je sa rukovodstvom Veterinarske stanice razgovarao o unapređenju saradnje sa organizacijama za zaštitu životinja, mogućnostima za upostavu novog skloništa za napuštene pse, efikasnijeg sistema njihovog uklanjanja sa ulica na zakonit način, te strožije kontrole načina držanja pasa i sankcionisanja neodgovornih vlasnika.

 

 

 

 

  • Grad Bihać
  • 17.03.2023 - 13:42

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI