• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Petak, 12.04.2024 - 23:01

Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea održala promociju mobilne aplikacije ČUVAJMO ŠUME u Bihaću

Mobilna aplikacija „Čuvajmo šume“ izrađena je u okviru projekta "Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana - Faza II" je dio šireg programa "Podrška građanima u borbi protiv korupcije" i predstavlja inovativni alat u borbi protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu putem kojeg građani mogu anonimno i besplatno prijaviti uočene ilegalne aktivnosti u šumarstvu. Nakon što građani prijave ilegalnu aktivnost, zaprimljene prijave se putem automatskog podsjetnika šalju nadležnim organima putem e-mail notifikacije. Ovo predstavlja značajan iskorak za sektor šumarstva na lokalnom nivou. Aplikacija je dostupna u šest kantona u Federaciji BiH, uključujući USK. Promocija je osmišljena tako da će se građani Bihaća pozivati za promotivni štand i objasnit će im se kako radi mobilna aplikacija i zamoliti da istu preuzmu i koriste. Aplikacija "Čuvajmo šume" dostupna je na: https://www.cuvajmosume.ba/apps .

Građani su sa interesovanjem prilazili promoivnom štandu te pitali za informacije o aplikaciji i pozdravili ovakvu društveno odgovornu inicijativu. Fotografije sa događaja dostavljam Vam u prilogu ovoga email-a.

U okviru projekta "Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana - Faza II" je dio šireg programa "Podrška građanima u borbi protiv korupcije", osim izrade mobilne aplikacije, realizuju se i sljedeće aktivnosti:

Potpisani su Memorandumi o saradnji sa nadležnim institucijama: Značaj borbe protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu prepoznat je od strane predstavnika resornih ministarstava, uprava za šumarstvo, javnih preduzeća, šumarskih inspektora, predstavnika ministarstava unutrašnjih poslova u SBK, USK, HNK i TK, KS i ZDK.  Saradnja sa različitim institucijama relevantnim za tematiku ilegalnih aktivnosti u šumarstvu zvanično je započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji, a predmet saradnje u okviru ovog Memoranduma je uspostavljanju zajedničkog razumijevanja između strana o pojedinačnim temama Projekta, poduzimanje koordinirajućih aktivnosti gdje je moguće, izražavanje interesa i spremnosti na saradnju kod provedbe Projekta, kao i podsticanje promocije tema obuhvaćenih Projektom.

Unaprijeđena je mobilna aplikacija „Čuvajmo šume“: Aplikacija „Čuvajmo šume“ koja je inicijalno pokrenuta u prvoj fazi projekta te je bila dostupna samo za pilot područja KS i ZDK, a u ovoj fazi projekta izvršeno je  unpređenje kroz kreiranje automatskog podsjetnika nadležnim organima za zaprimljenu prijavu putem e-mail notifikacije uz dashboard analitiku koja će omogućiti lakše izvještavanje i blagovremenije informacije, te je aplikacija postala dostupna na proširenom području: HNK, SBK, TK, USK.

Počelo je emitovanje podcast serijala: U okviru projekta započelo je i emitovanje podcast serijala, tj. audio formata emisije koja se fokusira na teme koje se tiču šumarstva i ekologije, a posebno na važnost očuvanja šumskih ekosistema i borbu protiv korupcije u šumarstvu.

Izrađena je interaktivna mapa: Interaktivna mapa omogućava građanima pristup informacijama o prijavama ilegalnih aktivnosti u šumarstvu putem aplikacije "Čuvajmo šume". Posjetitelji interaktivne mape mogu odabrati različite kategorije prijava kao što su Aktivne prijave, Zatvorene prijave ili Ugrožene zone kako bi vidjeli detalje o zaprimljenim prijavama na karti Bosne i Hercegovine. Mapa sadrži i legendu koja olakšava interpretaciju simbola na karti. Osim toga, na raspolaganju su i sekcije s osnovnim informacijama o projektu, pristupnim linkom za preuzimanje aplikacije "Čuvajmo šume" te opcijom za prijavu za inspektore nadležne za obradu zaprimljenih prijava. Interaktivna mapa je dostupna na linku: https://www.cuvajmosume.ba/?fbclid=IwAR0Z0APceuafAO7jonCeT-pZYAojD-gMSQSpYnGjT_OKdmtJwv5BDslAt4A

Projekat "Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana - Faza II" je dio šireg programa "Podrška građanima u borbi protiv korupcije" implementiranog od strane CCI uz finansijsku podršku USAID. Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost organizacije FEA i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

  • promo tekst
  • 21.02.2024 - 13:30

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI