• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    12 °C
  • Četvrtak, 23.05.2019 - 19:10
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Bihaća do 13. decembra

Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu je u javnoj raspravi do 13. decembra 2017. godine. Na 15. sjednici GV je usvojilo Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu.

Kako su javili iz Kabineta gradonačelnika Bihaća, Nacrt budžeta će biti na uvid građanima u prostorijama gradske uprave od 30.11.2017. do 13.12.2017. godine  u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, na internetskoj stranici Grada Bihaća, te u mjesnim zajednicama.

Uz Nacrt Budžeta na javni uvid stavit će se i analitika Programa JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2018.godinu. Javna rasprava o Nacrtu budžeta, održat će se dana 13.12.2017.godine u sali Muzeja I zasjedanja AVNOJ-a, sa početkom u 10,00 sati.

Javnu raspravu provest će Radno tijelo u sastavu Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća, Fatka Kulenović, predsjednica Komisije za finansije i budžet, Mara Đug, vanjski član Komisije za finansije i budžet i Jasmina Ćoralić, šefica Službe za budžet i trezor. Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt budžeta mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnom tijelu ili u pismenoj formi putem Službe za budžet i trezor do 13.12.2017.godine.

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održaće završnu javnu raspravu dana 13.12.2017. godine u prisustvu svih zainteresiranih pravnih i fizičkih lica. Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave o Nacrtu budžeta, utvrditi Prijedlog budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje.

  • Radio Bihać
  • 01.12.2017 - 11:00
  • 794

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI