• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    5 °C
  • Petak, 27.11.2020 - 20:47
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Bolnica mora opravdati sredstva koja je dobila prošle godine

Zasjedala Vlada USK

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Donesena je odluka o podršci projektu „Novi modeli finansiranja za buduća ulaganja u energetsku efikasnost - New Finance“, u iznosu od 30.731 KM i projektu „Novo upravljanje trzištem rada u saradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području EDU LAB", u izosu od 18.192 KM.

Iako je za današnju sjednicu bio pripremljen i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg granta za zdravstvo, kojim bi Kantonalnoj bolnici u Bihaću bilo doznačeno 800.000 KM, isplata ovog granta neće biti moguća dok se ne opravdaju sredstva koja su Kantonalnoj bolnici doznačena u 2017. godini. Kantonalna bolnica prethodno mora dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, koja su joj u iznosu od milion maraka dodijeljena prošle godine.

Na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike Hazima Kapića, Vlada je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova: materijalna-socijalna pomoć, smještaj u ustanove socijalne zaštite, smještaj u drugu porodicu, civilne žrtve rata i trudničko bolovanje iz budžeta za 2018. godinu. Planirana su sredstva za ove grantove u ukupnom iznosu od 9.430.000 KM.

  • Radio Bihać
  • 12.04.2018 - 14:12
  • 777

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI