• 92.3 MHz - 94,7 MHz
 • Bihać
  -0 °C
 • Srijeda, 14.04.2021 - 06:58
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Ministarstvu sigurnosti BiH i IOM-u upućeni ultimativni zahtjevi

Sastala se Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK

Ako zahtjevi ne budu ispunjeni u roku, privremeni prihvatni centri za migrante će biti rasformirani, ...

Kantonalni premijer Mustafa Ružnić, policijski komesar Mujo Koričić i ministar unutrašnjih poslova USK Nermin Kljajić, potpisali su jučer zaključke Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.

Zaključci su postavljeni kao ultimativni zahtjevi upućeni višim nivoima vlasti u BiH, te Međunarodnoj organizaciji za migracije, dok dva predstavljaju zabrane upućene apotekama i svim građanima Kantona.

Ministarstvu sigurnosti BiH i Međunarodnoj organizaciji za migracije, određen je rok od deset dana za ispunjenje zahtjeva. Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni u ovom roku, kantonalne vlasti će rasformirati privremene prihvatne centre i zabraniti svaki prihvat ilegalnih migranata na području Kantona.

Prenosimo zaključke onako kako su izvorno formulisani i upućeni javnosti:

 

 • Traži se od Ministarstva sigurnosti, čija je isključiva nadležnost upravljanje migracijama, da se u narednih deset dana, odredi o statusu ad hoc formiranih privremenih prihvatnih centara na području Unsko-sanskog kantona, te da ih preuzme u nadležnost, kako bi se u istima mogao utvrditi kućni red i kontrolisati kapacitet prihvata korisnika smještaja kao i zdravstveno-epidemiološka situacija.
 • Unsko-sanski kanton ostaje čvrsto pri stavu da se mora kontrolisati migrantski val i da kvote za prihvat migranata, koje su određene sukladno raspoloživom kapacitetu ne mogu preći 3200 osoba i to: 700 osoba u centru Miral, Velika Kladuša; 420 osoba u centru Sedra, Cazin; 580 osoba u centru Borići, Bihać i BIRA, Bihać 1500 migranata, s tim što se u centre Sedra i Borići smještaju isključivo porodice sa djecom i djeca bez pratnje roditelja.
 • Od Granične policije se traži puni angažman na zaštiti granica BiH.
 • Od Ministarstva sigurnosti se traži da sve osobe problematičnog ponašanja, iz centara na području USK izmjesti u centar zatvorenog tipa, kao i da preuzmu brigu o svim osobama koje nemaju smještaj u okviru navedenih kapaciteta.
 • Od Međunarodne komisije za migracije IOM se traži da u roku do sedam dana sve porodice sa djecom, žene i djecu bez pratnje izmjesti u centre Borići i Sedra.
 • Od Međunarodne komisije za migracije se traži da, u saradnji sa ostalim međunarodnim organizacijama, uključenim u pomaganje migrantima, koordinira potpunu saradnju sa Zavodom za javno zdravstvo USK i zdravstvenim ustanovama, posebno na dostavljanju podataka bitnih za mjere očuvanja zdravstveno-epidemiološke situacije na području Kantona.
 • Apotekama na području Kantona se zabranjuje ručna prodaja lijekova ileganim imigrantima a za koje se mora izdavati liječnički recept.
 • Od građana Unsko-sanskog kantona se traži da prestanu nelegalno davati usluge smještaja i prevoza migranata. U tom smislu traži se nastavljanje intenzivnog rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

 • Radio Bihać
 • 06.02.2019 - 09:35
 • 657

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI