• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    10 °C
  • Ponedjeljak, 22.04.2019 - 08:19
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Najavljeni izbori za savjete i predsjednike bihaćkih mjesnih zajednica

Izbori će biti održani 16. i 17. decembra 2017. godine

Služba za opću upravu i mjesnu samoupravu Grada Bihaća najavila je izbore za savjete mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica. Izbori će biti održani 16. i 17. decembra 2017. godine, a svi zainteresirani su pozvani da najkasnije do 30.11.2017. godine dostave prijedloge kandidata za članove savjeta mjesnih zajednice (kandidatske liste). Prijedlozi se dostavljaju u pisanoj formi, putem protokola, Službi za opću upravu i mjesnu samoupravu.

Prijedlog kandidata za članove savjeta mjesne zajednice mogu podnijeti: građani upisani u birački spisak za područje mjesne zajednice, organi političkih stranaka i druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesnih zajednica, vodeći računa da predloženi kandidati imaju prebivalište na području mjesne zajednice.

Ako građani podnose kandidatsku listu, prijedlog mora biti potpisan od najmanje četrdeset građana sa područja mjesne zajednice upisanih u Centralni birački spisak. Građani, organi političkih stranaka i druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesne zajednice u pravilu predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta. Ukoliko se predloži veći broj kandidata, na listu kandidata će se uvrstiti kandidati koji su prvi po redoslijedu predlaganja.

Prilikom predlaganja kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica mora se voditi računa da sastav kandidatske liste odražava približno nacionalnu strukturu, te zastupljenost spolova i područja mjesne zajednice.

Kandidatska lista mora sadržavati naziv predlagača, redni broj, prezime, ime jednog od roditelja i ime kandidata, izjavu o prihvatanju kandidature i ovjeren potpis predlagača.

Ako su građani predlagači, kandidatska lista mora sadržavati redni broj, prezime, ime jednog od roditelja i ime kandidata, izjavu o prihvatanju kandidature, te jedinstveni matični broj i potpis svih građana predlagača.

Za informacije o broju članova savjeta koji se bira i sve druge informacije u vezi sa podnošenjem prijedloga kandidata, može se obratiti Službi za opću upravu i mjesnu samoupravu Grada Bihaća, kancelarija broj 217 ili na telefon broj 229-626, a informacije su dostupne i na zvaničnoj internet stranici Grada Bihaća:  http://www.bihac.org/cms/features/documents/uploads/15095396921209793672.pdf.

Iz kabineta gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića napominju da izborni postupak mogu posmatrati ovlašteni posmatrači, koje predlažu predlagači lista kandidata, kao i druga zainteresirana lica, s tim da samo jedan posmatrač koji je predstavnik jednog predlagača može biti istovremeno prisutan na biračkom mjestu.

Prijedlog posmatrača dostavlja se u pisanoj formi Službi za opću upravu i mjesnu samoupravu, najkasnije u roku od tri dana prije dana održavanja izbora, a komisija za provođenje izbora, posmatračima će izdati službenu akreditaciju.

  • Radio Bihać
  • 06.11.2017 - 11:23
  • 733

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI