• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    -0 °C
  • Srijeda, 14.04.2021 - 07:35
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Održana vanredna sjednica Gradskog vijeća Bihać

Na jučer održanoj vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Bihać vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Bihać. Naime, nakon što je Vlada FBiH donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, Federalni štab CZ donio je više naredbi i preporuka, koji se tiču ograničavanja kretanja i sprečavanje bilo kakvih socijalnih kontakata, kojima će se ugroziti život i zdravlje građana na teritoriji Federacije BiH, a sve s ciljem zaštite stanovništva od zaraze uzrokovane pojavom koronavirusa, te naredbe kojom se nalaže rastojanje u komunikaciji osoba u prostoru od najmanje 1,5 metara.

Kako je istakla Zlata Ibrahimpašić, sekretar GV Bihać, svjesni činjenice da, bez obzira na donesene naredbe, život ne može stati, te uvažavajući činjenicu da  pojedine odluke, a  posebno one koje se odnose na poduzimanje mjera na ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica po građane i privredne subjekte prouzrokovane pandemijom  koronavirusom (COVID 19), ne može donijeti gradonačelnik ili Gradski štab civilne zaštite, već samo Gradsko vijeće, Statutarna komisija je u svojstvu predlagača pristupila izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća kako bi se obezbijedili uvjeti za siguran i kontinuiran rad Gradskog vijeća dok traje proglašenje stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

„Ovom Odlukom osigurava se mogućnost da se poziv za sjednicu i materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju elektronskim putem, odnosno putem e-maila, vibera ili na drugi prigodan način, te da se održavanje sjednica i glasanje prilagodi tehničkim mogućnostima Gradske uprave, a o načinu rada i odlučivanja Služba za stručne poslove Gradskog vijeća sačinjava zapisnik“, kazala je Ibrahimpašić.

  • Radio Bihać
  • 15.04.2020 - 09:00
  • 314

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI