• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Petak, 12.04.2024 - 23:28

Potpisan Kolektivni ugovor za policijske službenike USK

vijesti.ba

U sjedištu Vlade Unsko-sanskog kantona danas je potpisan Kolektivni ugovor između Vlade Unsko sanskog kantona, Sindikata policije Unsko-sanskog kantona i Sindikata policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona te Sporazum o visini osnovice za obračun plaća policijskih službenika Uprave policije MUP-a USK.

Ugovor su potpisali Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova, u ime Vlade Kantona, za Sindikat policije USK predsjednik Upravnog odbora Mirsad Mahmutović te za Sindikat policijskih službenika MUP-a USK predsjednik Upravnog odbora Almin Eminović.

Potpisivanju je bio prisutan i premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić koji je ovom prilikom istaknuo da je fokus Vlade USK, u resoru unutrašnjih poslova, rad na materijalno - tehničkom opremanju, jačanju i stručnom usavršavanju policije i stvaranja uslova za efikasniji i transparentniji rad policijskih službenika a u cilju podizanja stepena sigurnosti na području našeg kantona.

Kolektivni ugovor potpisan je na tri godine a ministar Habibija i predstavnici sindikata kažu da su novim Kolektivnim ugovorom, pored povećanja plate, obuhvaćena brojna poboljšanja u odnosu na prethodni period te su uvedena nova prava za policijske službenike, uključujući pravo na na naknadu u slučaju pripravnosti policijskog službenika, zatim pravo na naknadu u iznosu od 30% od prosječne neto plaće za kupovinu odjeće policijskom službeniku koji je raspoređen u Sektor kriminalističke policije i njegove organizacione jedinice, odnosno, u Odjeljenja kriminalističke policije u policijskim stanicama, na godišnjoj osnovi.

Također, Kolektivnim ugovorom uvodi se i pravo za pripadnike jedinice za specijalističku podršku na naknadu za ishranu u toku rada u iznosu od 0,5%. Noćni rad prema prijedlogu Kolektivnog ugovora iznosi 40%.

Pored toga, Kolektivnim ugovorom su uvrštene odredbe iz Zakona opolicijskim službenicima Unsko-sanskog kantona a koje se odnose na veći broj dana godišnjeg odmora, veći procent trajnog dodataka na plaću za obavljanje poslova poslova za posebne uslove rada i dr.

  • vijesti.ba
  • 02.04.2024 - 12:25

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI