• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    33 °C
  • Ponedjeljak, 04.07.2022 - 14:40
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Potrebna reorganizacija i depolitizacija sindikata u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“, koji implementira Centar za građansku saradnju iz Livna, uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske, u proteklom periodu su održana četiri kantonalna sastanka sindikata, javili su iz Centra.

Sastanci su održani u Herceg-bosanskom, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu.

Sudionici su bili predstavnici sindikata Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i članovi Mobilnog tima Koalicije, te zainteresirani radnici koji nisu članovi sindikata.

Sindikalci su saglasni da međusobno uvažavanje treba podići na viši stepen, da treba uspostaviti otvoreni međusobni dijalog, definirati zajedničke interese i planirati zajedničke aktivnosti pri rješavanju problema koji su isti za sve sindikate.

Pokazalo se da su u znatno težem položaju sindikati iz realnog sektora. Muhamed Dolić, predsjednik sindikata „Saniteksa“ iz Velike Kladuše, smatra da sindikati iz javnog sektora trebaju pomagati sindikate iz realnog i poticati osnivanje sindikata u ovom sektoru.

Osim toga, zaključeno je da treba jačati formalne kantonalne odbore ili koordinacije sindikata na ovom nivou radi razmjene informacija, saradnje, pravne zaštite i edukacije članstva, te saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva, da treba otvoriti sindikate prema javnosti radi isticanja postignuća, ali i problema sa kojima se radnici i sindikati svakodnevno susreću, tražiti formiranje ekonomsko-socijalnog vijeća u pomenuta četiri kantona radi uspostave partnerskih odnosa pri kolektivnom pregovaranju i tražiti da u upravne odbore javnih ustanova od interesa za radnike i sindikate obvezno budu uključeni i predstavnici sindikata.

  • Radio Bihać
  • 20.06.2022 - 11:40

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE VIJESTI

OBAVIJESTI

VIDEO