• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    -0 °C
  • Srijeda, 14.04.2021 - 07:13
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Predložene smjernice za kreiranje programa podrške privrednicima

U Bihaću se sastao Tim za izradu prijedloga ekonomskih mjera

Grad Bihać trenutno ne fakturiše svoje usluge poput komunalne naknade, zakupa javnih povrsina, zakupa poslovnih prostora u vlasnistvu grada, ...

U gradskoj vijećnici održan je prvi sastanak Tima za izradu prijedloga ekonomskih mjera za ublažavnje negativnih uticaja na lokalnu ekonomiju grada Bihaća, izazvanih pandemijom corona virusa (Covid-19.) Uz pregled trenutnog stanja privrede u Bihaću i aktuelnih i najavljenih mjera viših nivoa vlasti u BiH, na sastanku se razgovaralo o prijedlozima mjera koje je gradska uprava prikupila od privrednika u Bihaću s ciljem zajedničke izrade mjera za pomoć privredi u Bihaću.

U mjeri u kojoj to raspoloživi podaci dozvoljavaju, izvršeno je sagledavanje direktnih i indirektnih posljedica COVID 19 na privredu u gradu Bihaću. Prisutni su također upoznati sa aktuelnim i nadolazećim mjerama viših nivoa vlasti u BiH, mjerama koje Grad Bihać trenutno poduzima, te su tokom rasprave predložene smjernice koje će gradska uprava koristiti prilikom kreiranja interventnog programa podrške privrednicima u gradu Bihaću.

„Utvrditi ćemo konačnu listu naknada i taksi koje grad prihoduje od privrednika, odrediti kriterije za najugroženije djelatnosti  koje bi Grad pomogao, za koji period i u kojoj mjeri ih podržati, kako bi se ubrzo donijela odluka koja bi išla na usvajanje od strane Gradskog vijeća Bihać putem rebalansa Budžeta. Bitno je istaći da Grad Bihać trenutno ne fakturiše svoje usluge poput komunalne naknade, zakupa javnih povrsina, zakupa poslovnih prostora u vlasnistvu grada“, istakao je Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.

Članovi tima istakli su da u narednom periodu treba maksimalno zaštiti i podržati domaću proizvodnju sa područja kantona, te pozvali građane da kupuju domaće proizvode i proizvode bihaćkih obrtnika, privrednika i poljoprivrednika.

  • Radio Bihać
  • 17.04.2020 - 10:20
  • 365

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI