• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    12 °C
  • Četvrtak, 23.05.2019 - 19:41
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Predstavljen Nacrt studije utvrđivanja piramide biomase rijeke Une

Poljoprivreda najveći zagađivač unskog ekosistema

Istaknut problem onečišćenja iz ribogojilišta u Martinbrodu, kao i nekontrolisana upotreba pesticida i drugih zaštitnih sredstava u poljoprivredi, ...

U Bihaću je jučer održana prezentacija Nacrta studije utvrđivanja piramide biomase ekosistema rijeke Une, njenih pritoka i pripadajućih ekosistema sa mjerama i aktivnostima na njihovoj zaštiti i revitalizaciji za period 2018-2028. godina.

Organizator prezentacije i autor Nacrta studije je Udruženje građana 'Čovjek i prirodni resursi' na čelu sa Ljubomirom Samardžijom.

Kako je istaknuto tokom prezentacije, cilj je ukazati na veliki broj faktora koji ugrožavaju piramidu biomase rijeke Une i njenih pritoka, kao jednog dinamičnog ekosistema.

Istaknut je problem onečišćenja iz ribogojilišta u Martinbrodu, kao i nekontrolisana upotreba pesticida i drugih zaštitnih sredstava koja se koriste u poljoprivredi. Kako je istaknuo Samardžija, kanale i jezera uništava poljoprivredna proizvodnja, a krajnja je negativna posljedica to što više nema bijele ribe u donjem toku rijeke Une. Tek nakon istraživanja koje slijedi će se otkriti na koji je način došlo do zagađenja.

Podrška istaživanju za utvrđivanje piramide biomase rijeke Une bi trebala doći i od Instituta za hidrotehniku, čiji je predstavnik Tarik Kupusović prisustvao prezentaciji.

Uzorci dna rijeke Une za analizu koja predstoji, moraju se uzeti u Martinbrodu, iznad Martinbroda prema granici sa Hrvatskom, kod Zenkovića kuća, u Kulen Vakufu, Štrbačkom buku, Lohovu, Bihaću i Kostelima.

  • Radio Bihać
  • 14.11.2018 - 12:29
  • 196

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI