• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    -4 °C
  • Srijeda, 19.01.2022 - 05:12
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja prve godine studija

Komisija za dodjelu stipendija Grada Bihaća

Broj 07/2-34-6682/21

Bihać, 11.01.2022.godine

 Na osnovu člana 19. Odluke o stipendiranju studenata („Sl.glasnik Grada Bihaća“,  broj 1/15)  i konkursa za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022 godini, Komisija za dodjelu stipendija Grada Bihaća utvrđuje

 

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH I OSTALIH ZVANJA PRVE GODINE STUDIJA

 

Studenti zaključno sa rednim brojem 5. su kandidati za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije Grada Bihaća u akademskoj 2021/2022.godini.

 

Studenti zaključno sa rednim brojem 5. su kandidati za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije Grada Bihaća u akademskoj 2021/2022.godini

  Napomena : Studenti učesnici konkursa imaju pravo uvida u tabelu bodovanja kao i ostali  konkursni materijal.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv prijedloga liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja prve godine studija za akademsku 2021/2022 može se podnijeti pisani prigovor u roku od 8 (osam)   dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća,  Komisiji za žalbe Gradskog vijeća Grada Bihaća,  putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti neposredno predajom u zgradi Gradskog organa uprave Grada Bihaća (šalter sala) ili putem pošte .

Dostavljeno:

1-     Oglasna tabla

2-     Web stranica Grada Bihaća

3-     Evidencija

4-     a/a  

Članovi Komisije:

 

1.Mirela Nukić___________________________

2.Mirela Karabegović______________________

3.Mirsada Husak_________________________

 

  • bihac.org / Radio Bihać
  • 12.01.2022 - 10:51

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE VIJESTI

OBAVIJESTI

VIDEO