• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Petak, 01.03.2024 - 17:40

Projekat unapređenja i modernizacije administracije u Gradu Bihaću

Jučer je u prostorijama gradske uprave Grada Bihaća upriličen sastanak sa predstavnicima Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom su gradonačelnik Grada Bihaća Elvedin Sedić i direktor Agencije za državnu službu Refik Begić potpisali Sporazum implementaciji druge faze samoprocjene u Gradu Bihaću uz pilotiranje primjene Modela CAF za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Opći cilj projekta je podržati proces organizacionog unapređenja i modernizacije administracije kroz uvođenje odabranih modela za upravljanje kvalitetom u organima državne službe čime se podiže opšti nivo organizacione efikasnosti, povećava nivo kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika javne uprave, a što je u skladu sa Akcionim planom strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i Planskim dokumentom o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022.-2024.

Pomenuti projekat implementiraće se u narednih pet mjeseci u Gradu Bihaću uz podršku i stručnu pomoć Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i logističku, odnosno tehničku pomoć projekta MEG 2 koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, a implementira UNDP u BiH.

 

  • Grad Bihać
  • 14.03.2023 - 11:13

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI