• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    °C
  • Četvrtak, 01.12.2022 - 04:09
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Rast finansijskih pokazatelja i decenija uspješnog poslovanja Union banke

Union banka d.d. Sarajevo, jedina banka u većinskom državnom vlasništvu, nastavlja ostvarivati izuzetne rezultate i uspješno poslovati. U prošloj godini, Banka je ostvarila rast svih bitnih finansijskih pokazatelja i 2021. godinu je završila sa aktivom preko milijardu konvertibilnih maraka.

“U prethodnoj kao i u ovoj godini smo nastavili trend značajnog rasta i potvrdili status jedne od najbrže rastućih banaka u BiH. U odnosu na 2020. godinu, ukupni kreditni portfolio povećali smo za 16,6 posto, a ukupne depozite za 19,3 posto, uz zadržavanje visokog nivoa kvaliteta aktive. U toku prošle godine završene su ranije započete aktivnosti koje su rezultirale jačanjem stabilnosti Banke i stvaranjem uslova za širenje poslovanja u narednom periodu.”, saopćio je predsjednik Uprave Union banke, Vedran Hadžiahmetović.

Poslovnu transformaciju koja je započeta 2012. godine, Union banka je predstavila kroz publikaciju “Decenija uspješnog poslovanja”, kojom su obilježili dostignuća u prethodnom desetogodišnjem periodu i nastavak dugotrajnog i sigurnog poslovanja od osnivanja 1955. godine.

“Efikasnim korištenjem potencijala, primjenom savremenih principa korporativnog upravljanja, uz kontinuiranu podršku većinskog vlasnika, Union banka je uspjela u protekloj deceniji ostvariti rast svih relevantnih pokazatelja uspješnosti poslovanja i stvoriti uslove za daljnji razvoj, kao i povećanje tržišnog učešća.”, izjavio je gosp. Hadžiahmetović.

  • unionbank.ba
  • 17.06.2022 - 15:22

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI