• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    2 °C
  • Srijeda, 14.04.2021 - 07:40
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH

Danas je u Bihaću u sklopu zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini";, upriličen sastanak između predstavnika lokalne platforme grada i pet UN agencija angažovanih na realizaciji ovog programa.

Grad Bihać je jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u kojoj će biti uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ova platforma je institucionalna okosnica Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a i djelovat će kao katalizator za provođenje zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjene rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova za smanjenje rizika od katastrofa.

Na današnjem sastanku diskutovalo se o ulozi i mandatu platforme, te ulozi članova platforme i budućim aktivnostima. Lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa okupiti će sve relevantne predstavnike lokalne samouprave i lokalnih javnih ustanova iz sektora/oblasti: Odjeli lokalnih samouprava odgovorni za civilnu zaštitu, prostorno planiranje, komunalne poslove, izgradnju i poslove lokalnih zajednica, ekonomski razvoj, poljoprivredu, društvene djelatnosti i IT odjele, škole, obdaništa, Vijeća učenika i Vijeća roditelja, zdravstvene ustanove, uključujući Centre za rani razvoj djece, institucije socijalne i dječje zaštite (Centri za socijalnu zaštitu i ustanove socijalne zaštite, dječji domovi, domovi za starije osobe, udruženja udomiteljskih porodica, itd), poljoprivredna udruženja/zadruge, mjesne zajednice, organizacije civilnog društva (posebna pažnja će se obratiti na organizacije koje predstavljaju ugroženu populaciju), privatni sektor, predstavnici ranjivih grupa stanovništva i mediji.

  • Radio Bihać
  • 04.09.2019 - 14:07
  • 407

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI