• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    14 °C
  • Nedjelja, 12.07.2020 - 04:47
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Tekući grantovi Gradu Cazinu i općinama USK

Grad Bihać nije ispunio obavezu pravdanja sredstava od prošle godine

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa.

Izmjene tarife administrativnih taksi rađene su na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne politike, a izmjene se odnose na oslobađanje određenih kategorija stanovništva od plaćanja taksi.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je vraćen na doradu Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.

Vlada je usvojila Prijedlog odluke o programu utroška namjenskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2017. godinu. Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava tekući grantovi drugim nivoima vlasti obuhvaćen je Grad Cazin i općine Unsko-sanskog kantona. Grad Bihać nije ispunio obavezu pravdanja sredstava od prošle godine, te je i ove godine produžen rok Gradu Bihaću da dostavi dokumentaciju kako bi im mogla biti doznačena sredstva za 2017. godinu. Ukupno je dodijeljeno 302.950,00 KM.

  • Radio Bihać
  • 15.12.2017 - 09:04
  • 558

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI