• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    0 °C
  • Srijeda, 14.04.2021 - 05:58
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

U srijedu redovna i tematska sjednica GV Bihać

Nakon završetka redovne sjednice održaće se tematska sjednica posvećena sportu u gradu Bihaću, ...

Gradsko vijeće Bihaća će u srijedu, 31. maja 2017. godine sa početkom u 9:00 sati održati svoju redovnu 10. sjednicu. Isti dan, nakon završetka redovne sjednice održaće se tematska sjednica posvećena sportu u gradu Bihaću. U okviru tematske sjednice, vijećnici će raspravljati o informaciji o stanju sporta na području grada Bihaća za 2016.godinu, informaciji Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju  i informaciji Gradskog sportskog saveza Bihać o stanju sporta u Bihaću.

Kada je u pitanju 10. redovna sjednica GV Bihać dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1.  a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“   za   područje „A 1“ i  „H“.

b) Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ceravci I“.

2.  a) Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Ozimice II“.

b)  Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog  plana „Ozimice II“.

3.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Dubrave 2“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Žegar 3.“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Zabare Mobis“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 d)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog  interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“ – prvi stub 10(20) dalekovod „Ružica 2“. Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

                

f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog  interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog DV 10(20) kV dionica CO11 – 3852 (Štrbački buk) sa upotrebom univerzalnog kabla EXCEL 3x10/10 mm2 i izgradnja STS-B 10(20)/0,4 „Štrbački buk“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodsitribucija“ Bihać.

g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog  interesa za nepotpunu  eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje podzemne niskonaponske  mreže „Štrbački buk“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d.  Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta  Grada Bihaća za period 01.01.- 31.03.2017.godine.

b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period 01.01. – 31.03.2017.godine.

5. a)  Izvještaj o radu i poslovanju za 2016.godinu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

b)  Informacija Veterinarsko javno zdravstvo pojam, zaštita i nadležnost JP

„Veterinarska stanica“ d.o.o Bihać, u obavljanju javnih poslova u gradu

Bihaću iz domena  veterinarskog javnog zdravstva. 

c) Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Skloništa za napuštene životinje za 2016.godinu

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prijem jednog uposlenika u radni  odnos na neodređeno vrijeme u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać na poziciju doktora veterinarske medicine.

7. a) Prijedlog Zaključaka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke upravnog odbora JU „Centar  za socijalni rad“ Bihać o  razrješenju direktora JU „Centar za socijalni rad“ Bihać.  

b) Prijedlog Zaključaka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke upravnog odbora JU „Centar  za socijalni rad“ Bihać o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Centar za  socijalni rad“ Bihać na period od 3 mjeseca.

 8. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Bytyqi Enveru vl. Obrta „Pekara Ozimice „

b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije d.o.o. „OPAL – COMERCE“ Bihać

c) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Janjičić Milošu, vl. Obrta „OPTIKA“

d) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka.

  • Radio Bihać
  • 02.08.2017 - 14:21
  • 548

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI