• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    14 °C
  • Nedjelja, 12.07.2020 - 05:51
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

Sa 20 glasova za i sedam protiv vijećnici GV Bihać usvojili su jučer Nacrt budžeta Grada Bihaća u iznosu od 41.733.393,00 KM.

- Uradili smo u protekle dvije godine značajne uštede, vratili 10 miliona KM dugova i stvorili pretpostavke da na godišnjem nivou investiramo oko 2 miliona KM za infrastrukturne projekte - kazao je na sjednici gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Kako je u uvodnom obraćanju istakla Jasmina Ćoralić, šef Službe za finanacije i budžet, očekivni porezni prihodi za 2019. godinu iznose 11.701.069,00 KM, očekivani nivo neporeznih prihoda 12.456.302,00 KM, dok tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti su 1.084.100,00 KM.

Tekući rashodi predstavljaju rashode putem kojih se finansira rad Gradskog vijeća, jedinstvenog gradskog organa uprave, Gradskog pravobranilaštva, JU Centra za socijalni rad, te JU Zavod za prostorno uređenje, kao i tekući kapitalni grantovi za JP RTV Bihać, JU Kulturni centar, JU Gradska galerija, JU za sport, odmor i rekreaciju.

Sredstva za tekuće rashode za 2019. godinu su planirana u iznosu od 19.348.813,00 KM ili 46,36% ukupnog budžeta.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu 9.534.660,00 KM, u ukupnim budžetskim izdacima učestvuju sa 22,85 %. Najveće učešće u istim ima stavka „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ u gradu sa iznosom od 8.321.829,00 KM, od čega se iznos od 4.082.681,00 KM odnosi na finansiranje Programa JU Zavod za prostorno uređenje, tj. nove investicije.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Odluku o privremenom finansiranju Grada Bihaća u prva tri mjeseca 2019. godine koje je utvrđeno  u iznosu 4.912.300,00 KM.

  • Radio Bihać
  • 25.12.2018 - 09:30
  • 358

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI