• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    5 °C
  • Subota, 20.04.2019 - 05:11
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Usvojen Nacrt odluke o komunalnim taksama

Smanjenje komunalne takse u različitim djelatnostima

Predloženo ukidanje obaveze plaćanja komunalne takse za korištenje taksi stajališta na području grada, ...

Gradsko vijeće Bihać je jučer dalo podršku Nacrtu odluke o komunalnim taksama i Prijedlogu odluke o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća.

U Nacrtu odluke o komunalnim taksama izbrisane su odredbe koje se odnose na obavezu plaćanja komunalne takse za korištenje taksi stajališta na području grada. Predloženo je i smanjenje komunalne takse za istaknutu firmu za 20%, smanjenje komunalne takse za reklamne panoe, samostojeće reklamne panoe, reklame na stubovima javne rasvjete i reklamne panoe na nosačima na fasadi građevine za 10%, smanjenje komunalne takse za organizovanje i držanje „žive“ muzike u ugostiteljskim objektima za 10%,  smanjenje komunalne takse za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije, korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne energije i korištenje uređaja za pružanje usluga kablovske televizije i bežičnog interneta za oko 5%.

Izradom digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Bihaća, želi se uspostaviti metoda savremenog održavanja i sakupljanja podataka, te njihovog korištenja i izdavanja. Značaj postojanja katastra komunalnih uređaja u digitalnom obliku, očituje se u dobivanju jeftinije podloge katastra komunalnih uređaja, zadovoljenju sve većih potreba za geodetskim planovima katastra komunalnih uređaja različitih razmjera za potrebe urbanizma, bržoj i lakšoj evidenciji o komunalnim instalacijama, bržem izdavanju podataka za potrebe pravnih i fizičkih lica i povećanju efikasnosti rada službe nadležne za geodetske poslove.

 

  • Radio Bihać
  • 01.02.2019 - 09:51
  • 374

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI