• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    5 °C
  • Petak, 27.11.2020 - 21:07
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Vučijak ne ispunjava kriterije za pomoć EU

Lars-Gunnar Wigemark pisao predsjedavajućem Vijeća ministara BiH

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark pisao je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću navodeći da prihvatna lokacija koju nudi grad Bihać (tzv. naselje Vučijak) ne ispunjava kriterije za EU pomoć. Ipak, ukoliko BiH ne riješi niz spornih pitanja, obećana pomoć EU bi mogla izostati.

Wigemark se Zvizdiću zahvalio na brzoj i učinkovitoj intervenciji relevantnih organa vlasti nakon požara koji se desio u Miralu u Velikoj Kladuši 1. juna 2019. godine. 

"Istovremeno, obavještavam vas da je Delegacija EU u BiH u posljednjem stadiju potpisivanja sporazuma delegacije za provedbu druge IPA specijalne mjere za podršku BiH u upravljanju migracijskim tokovima. U okviru ove druge specijalne mjere EU će doznačiti ukupno 13 miliona eura, od čega 5 miliona iz našeg godišnjeg IPA 2019 akcionog programa za BiH i dodatnih 8 miliona iz drugih raspoloživih izvora. Ova sredstva će se koristiti za pokrivanje osnovnih potreba migranata, azilanata i izbjeglica, naime za smještaj, hranu, vodu, sanitarne i higijenske potrebe, neprehrambene artikle, pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i službama socijalne zaštite. Osigurat će se i dodatna podrška kako bismo povećali kapacitete identifikacije, registracije, direktne pomoći i upućivanje na službe za izbjeglice, azilante i migrante, kao i podrška za potpomognuti dobrovoljni povratak", napisao je Wigemark. 

Kako kaže, nova specijalna mjera također osigurava pomoć za jačanje kapaciteta Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti i policije Unsko-sanskog kantona prilikom kontrole i nadzora granica, otkrivanja nelegalnih migranata, njihove identifikacije, registracije i daljnjeg upućivanja. 

Sporna pitanja usaglašena, ali nisu riješena

"EU pomoć BiH za upravljanje situacijom s migrantima trenutno se provodi pomoću međunarodnih partnera, kao što je dogovoreno s relevantnim organima vlasti. Ovo je privremenog karaktera. Želimo još jednom istaći našu spremnost da vam pomognemo da razvijete snažne domaće kapacitete kako biste mogli učinkovito koordinirati i upravljati akcijama i tako preuzeti u svoje ruke upravljanje migracijama u bliskoj budućnosti uz našu finansijsku pomoć. Ovom prilikom potičem BiH vlasti da u potpunosti iskoriste predstojeći IPA regionalni projekt o upravljanju migracijama kako bi osigurali nesmetano upravljanje aktivnostima koje se trenutno planiraju na terenu i učinkovito korištenje EU sredstava", navodi Wigemark. 

Kako kaže, potrebno je hitno razmotriti sljedeća sporna pitanja koja su usaglašena s BiH vlastima, ali još nisu riješena:

- Preuzimanje privremenih prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu (Borići, Sedra, Bira i Miral) 
- Osiguravanje priključaka za struju u prihvatnom centru Borići za ranjive kategorije (koristeći sredstva koja je EU već osigurala za instalaciju) 
- Korištenje prihvatnog centra Borići za ranjive kategorije u punom kapacitetu (580 osoba) 
- Osiguravanje proaktivne koordinacije svih aktivnosti sa svim akterima pogođenim migrantskom krizom, uključujući kantonalne i općinske organe vlasti, što još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. EU je spremna pomoći tako što će osigurati rukovodećeg eksperta, finansiranog iz IPA programa tehničke pomoći koja se osigurava Ministarstvu sigurnosti za koordinaciju ovih aktivnosti. 
- Predlaganje odgovarajućih objekata za nove prihvatne centre u skladu s predloženim kriterijima. 
- Ravnomjerna raspodjela tereta između različitih područja BiH. 

Wigemark je tražio i službeni stav BiH vezano za zatvaranje privremenih prihvatnih centara Bira i Miral do sredine novembra, kao što su najavili organi vlasti u Unsko-sanskom kantonu, jasno navodeći: 

"Što se tiče nove prihvatne lokacije koju nudi grad Bihać (tzv. naselje Vučijak), skrećemo pažnju na sljedeća sporna pitanja koja su istakli kako partneri tako i lokalno stanovništvo: 

- Nepoznata je tehnička prikladnost lokacije. Lokacija je nekad bila nepropisna općinska deponija. Nepoznato je kakav je sadržaj deponije. I stabilnost zemljišta također treba potvrditi. 
- Nije jasno da li su završeni procesi biološke degradacije u deponiji. Prisutnost metana predstavlja rizik po ljudsko zdravlje, posebno u slučaju zapaljenja starog smeća koje se nalazi pod zemljom uz dramatične posljedice po lokaciju. 
- Ostaje da se potvrdi da li su lokacija i pristupna/e cesta/e sigurne, odnosno ima li mina. Postojeći pristupni put nije dovoljan za redovni transport sa i na lokaciju te se mora obnoviti i proširiti. 
- Zbog nedostatka osnovnih komunalnih usluga, lokacija se ne može koristiti u željene svrhe, troškovi dovođenja struje i vode iz Bihaća bi bili ogromni i iziskivali planiranje i postupka izdavanje dozvola. 
- Nedostatak kanalizacionih sistema bi dalje ozbiljno povećao operativne troškove lokacije, iako Bihać ima novoizgrađeni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda; 
- Dodatni faktor neprikladnosti lokacije jeste blizina hrvatske granice". 

Naselje Vučijak ne dolazi u obzir

Šef Delegacije EU navodi i da je izvjesno da se ovaj centar ne bi mogao izgraditi za nekoliko sedmica. 

"Realno govoreći, trebalo bi godinu dana da se izgradi infrastruktura, čak i kad bi sva ova navedena pitanja bila riješena. S obzirom na navedeno, predložena lokacija ne ispunjava kriterije za EU pomoć", napisao je Wigemark. 

Zvizdića je zamolio i da razjasni pravnu osnovu mjera koje su usvojene u BiH kako bi se ograničilo kretanje migranata i azilanata na ulazu u Unsko-sanski kanton, kao i ograničenja vezana za njihovo smještanje u tom kantonu. 

"U tom kontekstu izražavam zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne situacije u posljednjih nekoliko mjeseci i znatnog povećanja broja ljudi koji obitavaju izvan centara, što je uglavnom zbog navedenih restrikcija i nedostatka novih odgovarajućih prihvatnih objekata. Naglašavam važnost poštivanja humanitarnih principa i pružanja pomoći svima onima kojima je ista potrebna bez diskriminacije. U tom pogledu, želio bih znati na koji način organi vlasti namjeravaju riješiti humanitarne potrebe, posebno ranjivih osoba, koje su ostale bez smještaja i suočavaju se s brojnim rizicima u smislu zaštite", piše u pismu. 

Wigemark ističe da nije održiva situacija u kojoj se većina prihvatnih centara koncentrira u Unsko-sanskom kantonu zbog čega se vrši neopravdan pritisak na organe vlasti u Unsko-sanskom kantonu. 

"Potrebno je da taj teret dijele i drugi dijelovi BiH. Druge zemlje u regiji sa velikim brojem migranata, kao što je Srbija, uspostavili su prihvatne centre po cijeloj zemlji i na taj način su podijelili teret sa lokalnim organima. Naposljetku, u nedavno usvojenom Mišljenju Komisije o BiH zahtjevu za članstvo u EU preporučuje se da BiH osigura, na svim nivoima, učinkovitu koordinaciju upravljanja granicama i kapaciteta za upravljanje migracijama, kao i funkcioniranje sistema davanja azila", navodi se u pismu. 

Šef Delegacije EU u BiH zamolio je Zvizdića da ga blagovremeno izvijesti o svim gore navedenim pitanjima navodeći da stoji na raspolaganju za sastanak kako bi razgovarali o daljnjim koracima o ovom pitanju.

  • klix.ba / Radio Bihać
  • 12.06.2019 - 12:16
  • 522

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI