• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    23 °C
  • Utorak, 15.06.2021 - 12:23
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Vlada FBiH i UNDP potpisali Memorandum o razumijevanju

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH Steliana Nedera danas su u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju između Vlade FBiH i UNDP-a, saopćio je Ured Federalne vlade za odnose s javnošću.

„ Veliko mi je zadovoljstvo bilo potpisati Memorandum o razumijevanju Vlade Federacije BiH sa UNDP-jem. Memorandum je prethodno prihvatila Vlada Federacije BiH. Dosadašnju saradnju s UNDP-om mogu slobodno okarakterisati kao veoma uspješnu. Rezultati dosadašnjih brojnih zajedničkih projekata, koji su većinom rađeni s resornim ministarstvima, itekako su vidljivi. Stoga nema nikakve bojazni da će i naša buduća saradnja imati još bolje rezultate, prije svega za sve građane u Federaciji BiH, ali i cijeloj zemlji. Vjerujem da će danas potpisani memorandum uveliko olakšati rad na projektima u kojem sarađuju UNDP i vlasti FBiH“, rekao je premijer Novalić nakon potpisivanja Memoranduma.

Svrha Memoranduma je da odredi okvir i olakša saradnju potpisnica u područjima od zajedničkog interesa, ne ograničavajući pri tome saradnju s drugim akterima.

Saradnja se odnosi na područja održivog i inkluzivnog razvoja, demokratske uprave i pružanja javnih usluga, s ljudima u fokusu, te na socijalnu koheziju.

„ Potpisani memorandum je značajan jer se njime definišu zajednički prioriteti i oblasti rada, kako bi se ubrzano radilo na rješavanju ključnih izazova i ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, u skladu sa Okvirom saradnje za održivi razvoj UN-a i BiH, kao i Programskim dokumentom UNDP-a u BiH“, izjavila je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Nedera.

Očekivani rezultati saradnje, koji su predviđeni ovim memorandumom, izvedeni su iz ciljeva postavljenih u relevantnim strateškim dokumentima BiH, Okvirom saradnje UN-a za održivi razvoj BiH te UNDP-ovim Programskim dokumentom za BiH za period 2021-2025.

UNDP u mnogim aspektima služi kao operativni organ Ujedinjenih naroda na nivou države i sarađuje s partnerima u brojnim zemljama na promoviranju održivog razvoja.

  • federalna.ba / Radio Bihać
  • 08.06.2021 - 13:44

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI