• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    15 °C
  • Nedjelja, 12.07.2020 - 04:12
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Zabilježen trend smanjenja broja slučajeva vršnjačkog nasilja u školama

Zasjedala Vlada USK

U Bihaću je danas zasjedala Vlada USK. Na inicijativu kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Anela Ramića, Vlada je danas dala saglasnost za potpisivanje sporazuma o regulisanju naplate dugovanja prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Kako je rekao kantonalni premijer Husein Rošić, radi se o dugovima koji su nastali u 2015., 2016. i dijelom u 2017. godini, za plaćanje troškova školovanja policajaca na Policijskoj akademiji u Sarajevu i dug iznosi preko 700.000 maraka.

Vlada je danas donijela Zaključak o davanju ovlaštenja Kantonalnom pravobranilaštvu za prinudnu naplatu sudske takse. Kantonalni premijer Husein Rošić pojasnio je da se radi o sudskim taksama za izvršne sudske presude, koje se odnose na dugovanja po osnovu nepoštivanja kolektivnih ugovora uposlenih, uglavnom u obrazovanju. Današnjim zaključkom je data saglasnost kantonalnom pravobraniocu da obustavi naplatu sudskih taksi u onim slučajevima gdje ja naplaćena sudska taksa i u onim slučajevima gdje je postignut dogovor o izmirenju duga u određenim jednakim ratama.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama u 2017. godini. Ministar unutrašnjih poslova Anel Ramić konstatirao je u izjavi za novinare da je zabilježen trend smanjenja broja slučajeva vršnjačkog nasilja. Danas je usvojena i Informaciju o stanju nasilja u porodici na području USK za 2017. godinu.

  • Radio Bihać
  • 06.03.2018 - 14:41
  • 491

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI