• 92.3 MHz - 94,7 MHz
  • Bihać
    18 °C
  • Ponedjeljak, 28.09.2020 - 14:07
Radio Bihać | 24 sata dnevno na frekvencijama 92,3 i 94,7 MHZ

Zasjedao Štab civilne zaštite Bihać

Štab Civilne zaštite Grada Bihaća održao je danas sjednicu na kojoj su prisutni članovi informisani o mjerama i naredbama koje su rezultat proglašenja stanje nesreće na teritoriji FBiH uslijed pandemije koronavirusa. Prisutni su informisani o trenutnoj zdravstveno-epidemiološkoj situaciji u Gradu Bihaću, sa posebnim akcentom na rad Doma zdravlja Bihać. Direktorica Jasminka Ljubijankić istakla je da je ova zdravstvena ustanova već ranije izvršila određene pripreme i prilagodila se novonastaloj situaciji.

“Sve osobe koje su bile i kretale se van BiH u posljednjih petnaest dana ako se nisu javile sanitarnom inspektoru i epidemiologu imaju brojeve telefona Doma zdravlja Bihać ( 037-316-753 i 061/ 957-439) i na ove brojeve mogu se prijaviti i reći koje simptome i tegobe imaju. Nikako dolaziti u Dom zdravlja već će naš tim doći sa sanitetskim vozilom i pacijenta u izoliranoj prostoriji Doma zdravlja pregledati i dalje tretirati shodno simptomima” – kazala je direktorica Ljubijankić.

Članovi Štaba upoznati su sa mjerama i naredbama Federalnog Štaba Civilne zaštite i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva USK-a, a ponovljene su jučer donesene mjere da sva javna preduzeća i ustanove kojima je osnivač Grad Bihać, ukoliko do sada nisu, izvrše dezinfekciju prostora za rad.

JP Vodovod, Zavodu za prostorno uređenje Bihać i Vatrogasnoj jedinici Grada Bihaća naređeno je da nastavi u noćnim satima dezinfekciju ulica, trgova i najprometnijih pješačkih staza na području Grada Bihaća, a protekle noći je izvršeno sapiranje petnaest najprometnijih ulica u gradu.

Vodosnabdijevanje grada Bihaća za sada se odvija bez problema i uz zalihe klora i ostalih potrebnih sredstava, a odvoz smeća odvija se prema ustaljenom redu i bez problema. Građani se obaviještavaju da će u Službi Civilne zaštite Bihać biti u funkciji telefonski broj 037/223-266 na koji se mogu prijaviti hitni slučajevi i dobiti sve informacije kada je u pitanju nadeležnost Civilne zaštite Grada Bihaća.

S ciljem provođenja odluka i naredbi Kriznog štaba F BiH, Kriznog štaba USK-a i Ministarstva zdravlja i socijalne politike USK-a, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća donio je jučer Odluku o posebnom režimu rada gradske uprave Bihaća u periodu opasnosti od širenja koronavirusom COVID-19.

 

Ovom odlukom uređuje se rad Gradske uprave Bihać na način da:

1. Obustavlja se rad sa građanima/strankama u Gradskom organu uprave, osim Centra za pružanje usluga građanima

2. Radno vrijeme Centra za pružanje usluga građanima skraćuje se i počinje u 8:00 sati i traje do 13:00 sati

3. Mole se građani da dolaze samo u hitnim i neodložnim slučajevima, jer će se ograničiti broj stranaka/građana koji mogu istovremeno boraviti u Centru za pružanje usluga građanima

4. Na ulazu u zgradu biti će postavljen stol sa dezinfekcionim sredstvom i svima će biti naložena dezinfekcija ruku prije ulaska u zgradu.

5. Terenski rad biti će prilagođen mjerama hitnosti i nužnosti i biti će reduciran u vremenu mogućeg širenja zaraze.

6. Vjenčanja će u službenoj prostoriji do daljnjeg moći se obavljati samo uz prisustvo bračnih drugova i svjedoka. Izlazak matičara van službenih prostorija do daljnjeg se neće moći ugovoriti.

7. Sve zakazane rasprave se odgađaju do daljnjeg, osim onih koje zbog hitnosti ne trpe odgađanja o čemu će stranke biti blagovremeno obaviještene i iste će se voditi u Salonu za vjenčanje.

8. Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama možete se boratiti na slijedeće brojeve telefona i email adrese:

 

Kabinet gradonačelnika

Dijana Bišćević

Tel: 037/229-601

E-mail: dijana.biscevic@bihac.org

 

Sekretar Gradskog organa uprave

Sinha Kurbegović

Tel: 037/229-604

E-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org

 

Služba za stručne i zajedničke poslove

Edin Kulenović  

Tel: 037/229-606

E-mail: edin.kulenovic@bihac.org

 

Služba za urbanističko planiranje i građanje

Suvad Tutić

Tel: 037/229-682

E-mail: suad.tutic@bihac.org

 

Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša

Jasmin Stambolija

Tel: 037/229-637

E-mail: jasmin.stambolija@bihac.org

 

Služba za inspekcijske poslove

Suvad Tutić

Tel: 037/229-615

E-mail: suvad.tutic@bihac.org

 

Služba za budžet i trezor

Jasmina Ćoralić

Tel: 037/229-650

E-mail: jasmina.coralic@bihac.org

 

Služba za imovinsko-pravne poslove i katastarske poslove

po ovlaštenju Zlatan Topić

Tel: 03/229-662

E-mail: dzenata.zupa@bihac.org

 

Centar za pružanje usluga građanima

Alisa Mahmutagić

Tel: 037/229-631

E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org

 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

po ovlaštenju Dario Jurić 

Tel: 037/229-649

E-mail: dario.juric@bihac.org

 

Služba za internu reviziju

Damir Đug

Tel: 037/229-681

E-mail: damir.djug@bihac.org

Služba za lokalni ekonomski razvoj

Nijaz Lipovača

Tel: 037/229-629

E-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org

 

Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać

Zlata Ibrahimpašić

Tel: 037/229-607

E-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org

 

Služba civilne zaštite

Fuad Dedić

Tel: 037/226-134

E-mail: fuad.dedic@bihac.org

 

Gradsko pravobranilaštvo

Kemal Redžić

Tel: 037/226-402

E-mail: kemal.redzic@bihac.org

  • Radio Bihać
  • 18.03.2020 - 13:39
  • 270

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI